2017/2018-as tanév ökomunkaterv és beszámoló

Ökomunkaterv

Batthyány Lajos Általános Iskola

 Géza Fejedelem Tagiskolája

2017-18-as tanév

Ökomunkacsoport tagjai:

 • Liedermajer Heléna – tagintézmény-vezető
 • Bán Balázs – felsős és napközis munkaközösség képviselője
 • Szalainé Cseh Katalin– alsós munkaközösség képviselője
 • Gál Károlyné – takarítónő
 
Feladat   A. ALAPDOKUMENTUMOK Határidő Felelős
Ökomunkaterv elkészítése és nevelőtestülettel elfogadtatása október 2. Liedermajer Heléna
Ökomunkatervünk nyilvánosságra hozatala október 30 Liedermajer Heléna Bán Balázs, Csontosné,
Munkaközösségi munkaterve kapcsolódik az intézmény ökoiskolai munkatervéhez. október 2. Lencsésné Cseh Katalin, Liszi Katalin, Karácsony Zsuzsanna
B. SZERVEZETI FELTÉTELEK    
Ökoiskolai munkacsoport megalakulása, az éves terv meghatározása. szeptember 19. Liedermajer Heléna Bán Balázs (felsős mk.) Karácsony Zsuzsanna (napközis mk.) Lencsésné Cseh Katalin (alsós mk.) Gál Károlyné (technikai)
A diákönkormányzat bevonása: zöld DÖK tagok osztályonként. szeptember Bán Balázs
A fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos beszámoló értekezleteinken félévi és év végi értekezleten programfelelősök
C. PEDAGÓGIAI MUNKA    
Magatartási és tisztasági verseny felsőben az osztályok között, jutalmazással folyamatosan Szabó Gyöngyi + osztályfőnökök
Iskolagyümölcs és iskolatej program működtetése folyamatosan Csontos Jánosné és napközis pedagógusok
Boldogságprogram 1-5. osztályban folyamatosan havi minimum 1 óra napközis nevelők, Soós Tamás, Bognár Andrea
Fenntarthatóságra nevelés főként osztályfőnöki, technika, környezetismeret, biológia, földrajz és testnevelés és délutáni napközis órákon: beépülnek a fenntarthatósággal kapcsolatos jelenbéli helyi és globális események, a jövő generációk iránti felelősség, a felelős családtervezésre nevelés… folyamatosan Liedermajer Heléna, Bán Balázs, osztályfőnökök, Soós Tamás, napközisek
Emelt óraszám egészségtan oktatásra, az 5. osztályban heti 0,5 óra heti 0,5 óra Liedermajer Heléna
Fut a falu szeptember 25. Soós Tamás
Projektnap: akadályverseny a Pentelei Parkerdőben: erdei életközösség megfigyelése, terepgyakorlat- tantervbe beépített (szülők bevonásával) szeptember 29. Molnárné Pauló Laura, Takács Mónika, Liedermajer Heléna
Csete túra: terepgyakorlat, termésgyűjtés szeptember 29. Bán Balázs
Őszi erdei iskola : terepgyakorlat, megfigyelés (szülők bevonásával) szeptember vége, október eleje Bán Balázs Takács Mónika
Energia őrjárat működtetése az év folyamán: havonta más-más osztályokkal folyamatosan felsős osztályfőnökök
Projekt hónap: természetvédelem (kirándulásokkal, hulladékgyűjtéssel) október 2-31. Bán Balázs
Projektnap: egészség nap szervezése- tantervbe beépített (szülők bevonásával) március 28. Bán-Németh Ildikó, Szalainé Cseh Katalin Lencsésné Cseh Katalin
Projekt hónap: egészség hónap szervezése (szülők bevonásával) március 1-28. Bán-Németh Ildikó, Szalainé Cseh Katalin, Lencsésné Cseh Katalin
Projekt hét: Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete március 5. Szabó Gyöngyi
Projekt hét: Happy-hét- tantervbe beépített április 2-30. Liedermajer Heléna
Projekt hét: Fenntarthatóság témahét április 23-27 Bán Balázs
Természetjárás a szűkebb és tágabb környezetünkben alkalmanként Bán Balázs
Szavalóverseny fenntarthatóság témakörben április 1-29 Liszi Katalin  
Madarak fák napja: környezeti ökovetélkedő május 10. Liedermajer Heléna
Témanap: sportnap, aminek keretében megrendezzük a tavaszi futóversenyt is. – tantervbe beépített május-június Soós Tamás
Gyereknap: játékos, ügyességi feladatok, kézműveskedés úrhidai civil szervezetekkel közösen (szülők bevonásával családi program) június 2. Szabó Gyöngyi
Tanulmányi kirándulás: a tágabb környezet természeti és épített környezeti értékeinek meglátogatása- tantervbe beépített június 12-13. Bán Balázs, Dr. Mayer András Gyuláné, Dudás-Bankó Judit
Nyári napközis tábor, több nap a fenntarthatóság témakörhöz kapcsolódva (egy nap terepgyakorlat a Pentelei Parkerdőben) június 18-29. pedagógusok
A településen és környékén a helyi – természeti és épített – környezet tanulmányozására alkalmas területek látogatása elsősorban a kötelező tanórai keretben. évi minimum kétszer alsós tanítók
A településen és környékén a gyalog, ill. kerékpárral könnyen elérhető helyi – természeti és épített – környezet tanulmányozására alkalmas területek rendszeres látogatása délutáni napközis órai keretben. havonta/kéthavonta minimum egyszer  (amely napokon nagyon kevés vagy nincs házi feladat) napközis tanítók
Kooperatív technikák rendszeres alkalmazása (a fenntarthatóságra nevelés területén is). lehetőleg óránként minden pedagógus
Játékos feladatok rendszeres alkalmazása (a környezeti nevelésben is.) lehetőleg óránként minden pedagógus
3. Az intézmény bekapcsolódik valamelyik fenntarthatóságra neveléssel foglalkozó hazai és/vagy nemzetközi oktatási programba (pl. GLOBE, BISEL, Szitakötő, EnergiaKaland, Szén-dioxid Nyomozók, Beagle, Otthon az erdőben, Vigyázat valóság,  Madárbarát iskola, Madármonitoring program… További lehetőségek találhatók pl. a www.mkne.hu, www.magosfa.hu, www.mme.hu, e-misszio.hu…, honlapokon, nemzeti parkok honlapjain). Happy-hét, Madárbarát iskola  Liedermajer Heléna
Az intézmény működését (fűtés, vízfelhasználás, villamos energia használat) rendszeresen tanulmányozzák a pedagógiai munka során. tanmenet szerint Szabó Gyöngyi
D. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDTETÉSE    
A csapok és WC-tartályok működésének rendszeres ellenőrzésére, a csepegések, szivárgások azonnali megszüntetésére. folyamatosan naponként Gál Károlyné és kisegítője
Csapok, tartályok, elektromos rendszer energiatakarékos működtetése folyamatosan napközis pedagógusok
Őszi papír, PET palack és kupakgyűjtés október-november Bán Balázs
Tavaszi papír, PET palack és kupakgyűjtés tavasz Bán Balázs
Szárazelemgyűjtés folyamatos napközis pedagógusok
Tejespohár gyűjtés folyamatos Gál Károlyné és kisegítője
Az intézmény tanév végén taneszközlistákat ad ki minden tanulónak, amivel segíti a családokat a környezetkímélő, egészséget nem károsító iskolai taneszközök kiválasztásában. Honlapon megjelentetés.  június  osztályfőnök, Csontos Jánosné
A tanulókat rendszeresen bevonjuk az osztály és folyosódekorációba, lehetőséget biztosítva az osztályközösségeknek a saját terek kialakítására. év elejétől folyamatosan Dobainé Pataki Adrien, Bán-Németh Ildikó, rajzot tanítók, osztályfőnökök, napközis pedagógusok
Az intézmény arculata, dekorációja összhangban van a fenntarthatóságra nevelés céljaival.   év elejétől folyamatosan  osztályfőnökök; Dobainé Pataki Adrien
Az intézmény helyet biztosít a kulturált, kötetlen szabadidő eltöltésre a sportpályán, kis játszótéren (miután a napközisek elhagyják a pályát) és a Teleházban.  folyamatosan  Liedermajer Heléna
Az intézmény rendelkezik a terepi programok, külső helyszínen végzendő kutatómunka elvégzéséhez szükséges eszközökkel (pl. távcsövek, nagyítók, gyorshatározó lapok, mérőszalagok, feladatlapok…)  októbertől  Liedermajer Heléna
Az intézmény rendelkezik biztonságos kerékpártárolóval vagy kerékpár tárolására alkalmas egyéb hellyel. udvari tároló Gál Károlyné
Az intézménybe gyalog, kerékpárral, tömegközlekedéssel érkező intézményi dolgozók aránya haladja meg a 40%-ot. közlekedési költségtérítés Csontos Jánosné
Az intézménybe gyalog, kerékpárral, tömegközlekedéssel érkező tanulók aránya haladja meg a 75%-ot. jelzés ha az adott érték alá esik osztályfőnökök és napközis pedagógusok
Évente minimum egyszer elektronikai hulladékgyűjtést rendezünk, a társadalmi környezet számára. október Liedermajer Heléna
Zöld, gyepes felület az udvarunk egy része és a sportpályánk nagy része. folyamatban Gál Károlyné
Fák, cserjék vannak az intézmény területén. folyamatosan Liedermajer Heléna, Szabó Gyöngyi
A mikroklímának megfelelő dísznövényeket telepítettek az udvarba. folyamatos Takarító, Szabó Gyöngyi
Madáretető és lepkeitató folyamatos ellátása, szükség esetén új kihelyezése. folyamatosan napközis pedagógusok
Autógummikból és raklapokból játszóeszközök, kerti bútor készítése. márciustól Bán Balázs, Soós Tamás, Jánosi Ákos
Komposztáló működtetése megoldott. folyamatosan Gál Károlyné
Szabadtéri sportpályát működtetünk. folyamatos Gál Károlyné
Évi egyszer fogászati ellenőrzés április-május Liedermajer Heléna
Évente minden osztály védőnői ellenőrzés szeptember Liedermajer Heléna
Jogszabály szerinti iskolaorvosi ellenőrzés folyamatos Liedermajer Heléna
E. KOMMUNIKÁCIÓ    
Az intézmény éves ökoiskolai munkatervének készítése során bevonja a diákokat/diákönkormányzatot és együtt döntenek annak elfogadásáról. szeptember Bán Balázs
Az intézmény éves ökoiskolai munkatervének készítése során egyeztetnek a szülők képviselőivel. szeptember Liedermajer Heléna
Nyílt nap a szülőknek.  február 21. Liedermajer Heléna
A honlapon folyamatosan frissülő öko link.  folyamatosan programfelelősök és Csontos Jánosné
Az intézmény fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos médiamegjelenései. többször Liedermajer Heléna, Bán Balázs
Öko-faliújság folyamatos frissítése folyamatosan osztályfőnökök, Dobainé Pataki Adrien
Mediációs konfliktuskezelési technikák alkalmazása gyakorlat szinten megjelenik az intézményben. folyamatosan pedagógusok
F. EGYÜTTMŰKÖDÉSEK    
Magyarországi központi intézményekkel (pl. OFI) való együttműködés a fenntarthatóság pedagógiája területén.  folyamatosan   Liedermajer Heléna
Civil szervezettel való együttműködés a fenntarthatóság pedagógiája területén: Úrhidai Tanulókért és Iskoláért Alapítvány Kereskedelmi és Iparkamara   Úrhidai Polgárőrség Úrhidai Karate Egyesület Fejér Megyei Iparkamara Úrhidáért Egyesület Úrhidai Lovas Egyesület Bendegúz versenyszervező Gaja Egyesület Nyugdíja Klub Barátság Klub alkalmanként  Liedermajer Heléna
Gazdálkodó szervezetekkel, vállalkozókkal, gazdasági társaságokkal való együttműködés a fenntarthatóságot pedagógiáját érintő témákban: Úrhida Községi Önkormányzat Úrhidai Tündérker Óvoda Székesfehérvári Tankerületi Központ K&H Bank Simon Műanyagfeldolgozó HTM Szerszámgyártó Zrt. Grundfos Mc Donalds Vörösmarty Rádió Mentők Tűzoltók Rendőrség-balesetmegelőzés T-Com Dobosné Hetyei Viktória ÁNTSZ Védőnői Szolgálat Iskolaorvos SCH-Ózon Kft. elektonikai hulladékgyűjtő vállalkozó Vadex alkalmanként   Liedermajer Heléna
Úrhidai Tündérkert Óvodával való együttműködés: segítség a Zöld óvodává válását, közös program fenntartása (egészség hónap, gyermeknap) folyamatosan   Liedermajer Heléna
Együttműködés az Ökoiskola Hálózattal folyamatosan  Liedermajer Heléna
G. HELYI KÖZÖSSÉG, KÖZVETLEN KÖRNYEZET    
Az intézmény pedagógiai munkájában helyet kap a helyi természeti, épített és más értékekkel (pl. hagyományokkal) való foglalkozás. havonta/kéthavonta minimum egyszer napközis pedagógusok
Az intézmény pedagógiai munkájában foglalkozik a helyi közösséget érintő, a környezetvédelemmel kapcsolatos problémákkal. tanmenet szerint osztályfőnökök , természetismeret, biológia, földrajz
Az intézmény aktív szereplője és részese a helyi közösség közösségfejlesztési folyamatának: idősek napja műsor, október 23-i megemlékezés, egészség adventi és karácsonyi műsor, március 15-i megemlékezés, gyermeknap, napközis tábor folyamatosan  Liedermajer Heléna
Az intézmény részt vesz a település helyi környezetvédelmi programjának kialakításában. folyamatosan Soós Tamás
Az iskolapolgárok szerepet vállalnak az önkormányzati döntéshozatali folyamatban, nyomon követik, értékelik azokat (pl. az iskolát érintő kérdéseken kívül is dokumentált módon hozzászólnak a napirendi pontokhoz). folyamatosan Soós Tamás
Az intézmény tudatosan érvényesíti a fenntarthatóság elveit a hátrányos helyzetű tanulókat támogató, esélyteremtő, ill. tehetséggondozó programok kapcsán.  folyamatosan  Liedermajer Heléna
H. AZ INTÉZMÉNY ARCULATA ÉS SPECIALITÁSAI    
A) Füstmentes iskola-főállású dolgozóink nem dohányoznak    Liedermajer Heléna
B) Egészségtudatos iskola    Liedermajer Heléna
C) Családias iskola jó magviseletű tanulókkal    Liedermajer Heléna
I. VÁLLALÁSOK                                                                                                                                                           
M
ég nem teljesült, de három éven belül a fenti listából választott vagy saját vállalás, három darab.
A) Ökoverseny  2018.június 30.  Liedermajer Heléna, Bán Balázs
B) Az intézményi minőségfejlesztési felmérésekben (tanulói, szülői, alkalmazotti kör) megjelennek a  környezet tudatossággal kapcsolatos kérdések.  2018. június 30.  Liedermajer Heléna
C) Minden osztálytermünkben legalább egy-két cserepes virágot elhelyezünk.  2018. június 30  osztályfőnökök

Batthyány Lajos Általános Iskola

Géza Fejedelem Tagiskolája

Ökoiskolai beszámoló a 2017/18-as tanévről

Ökoiskola címet ebben a tanévben is birtokoljuk. Ökomunkaközösség tagjainak megválasztása megtörtént a tanévnyitó értekezleten és szeptember 19-én meg is alakult és meghatározta éves tervét, amit a iskolai szervezetek is megismerhettek és véleményezhettek az iskolai tanév rendje részeként.

2017/18-as tanév kiemeltek ökoprogramjaink:

 • Alapítványunk a 20 millió forintos támogatású Menő Menza egészséges táplálkozásra nevelés pályázatot iskolánk tanulóival 2018. januártól elindította pedagógusaink szervezésében.

EFOP 1.8.5-17 Menő menzák pályázatra 20 milló forintot igényelt az alapítványunk 2018. januártól 2019. decemberig. Projektmenedzser Liedermajer Heléna, majd 2018. májusától Dr. Mayer Andrásné. Tagiskolánk alapítványa 20 millió forintot nyert a Menő menzák egészséges táplálkozást és életmódot népszerűsítő pályázaton. Tervezett programunk 2018. januártól 2019. decemberig tart. Ennek keretében heti 4 órában dietetikust foglalkoztatunk, aki többek között dietetikai szaktanácsadást és csoportfoglalkozást tart a gyerekeknek, szüleiknek és dolgozóinknak és a közétkeztetésben dolgozóknak is. Tanulóink egészséges táplálkozással összefüggő ismereteinek bővítésére elsősorban hagyományos egészségnapokat terveztünk, évi kettőt. Újdonság, hogy egészségvetélkedőt is tervezünk az előadások és a foglalkozások mellett, amely keretében zöldségszobor készítést, ételdekorálást és 3D-s makett/plakát és zöldségszobor készítő versenyt is hirdetünk. Tájékoztató napokat tartunk még a szülőknek is ételkóstolással egybekötve. Főzőversenyeket és egészség királya és királynője választást is tervezünk. A sport hónapjában sportbemutatókat szervezünk ismert sportolókkal. Saláta és turmix kóstolókat tervezünk havonta, technika órán felsőben főznének néhány alkalommal tanulóink. Tankert kialakítását is tervezzük. A fentiekhez sok-sok oktató, konyhai, dekor és digitális eszközt is igényeltünk. Tervezünk üzemlátogatásokat, valamint buszos kirándulásokat gyógynövények megismerésére.

 • Iskolaudvarunk ökotudatos szépítését terveztük a szülőkkel, ami a fenti nyertes pályázat miatt a következő tanévre tolódott.
 • Boldog Iskola Cím birtokosai vagyunk.
 • Teljes Körű Iskolai Egészségfejlesztés programunkat folytattuk.
 • Az osztályok közötti tisztasági és magatartás versenyünket működtettük.
 • Az energiaőrjáratot szerveztünk idén is.
 • Részt vettünk az országos kezdeményezésű a fenntarthatóság-környezettudatosság témahéten és a pénzügyi tudatosság, gazdálkodás hetén, valamint a digitális témahéten is.
 • Az alábbiakban részletezett projektnapjaink, projekthónapjaink keretében szerveztünk programjainkat.

Ökoiskolai folyamatos programjaink:

 • 1-5. évfolyamon boldogságórákat tartottunk havonta, alsóban a napközi keretein belül, a Boldog Iskola program módszertana szerint.
 • Módosított tisztasági és magatartási versenyt működtettünk havi jutalmazással, az alsóban csak tisztasági, míg felsőben komplex versenyt szerveztünk (a tanórai magatartások alapján a tanulók és az osztály plusz és mínusz pontokat kapott a magatartás füzetbe).
 • Energiaőrjárat működtetése-adaptált program a Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskolából, nálunk havonta a 4-8. osztály legalább heti rendszerességgel, ellenőrzi az energiafelhasználásunkat rendszeresen.
 • Szelektív hulladékgyűjtést ösztönztünk az épületen belül is (az iskola melletti szelektív hulladékgyűjtő szigeten kívül), az épület több részén is elhelyezett szelektív hulladékgyűjtőkbe.
 • Szerves hulladékot gyűjtöttünk a kihelyezett komposztálóba takarítónőnk felügyeletével.
 • Szárazelem gyűjtésre folyamatosan volt lehetőség.
 • A településen és környékén a gyalog, ill. kerékpárral könnyen elérhető helyi – természeti és épített – környezet tanulmányozására alkalmas területek rendszeres látogatása délutáni napközis órai keretben. havonta/kéthavonta minimum egyszer  (amely napokon nagyon kevés vagy nincs házi feladat) Felelős: napközis tanítók,
 • A helyi környezet tanulmányozására alkalmas területek látogatása tanórákon osztályonként évi minimum kétszer. Felelős: alsós nevelők.
 • Madárbarát programhoz csatlakoztunk: madáretető, lepkeitató működtetése a napközis munkaközösség szervezésében.
 • Teljes Körű Egészségfejlesztés megvalósítottuk.
 • Lovasoktatás a 3. és 6. osztályban a második félévben.
 • Kooperatív technikákákat és játékos feladatokat rendszeres alkalmaztunk a tanórákon;
 • Fenntarthatóságra nevelés megjelent a tanórákon.
 • Emelt óraszámban oktattuk az egészségtant az 5. osztályban, heti plusz 0,5 órában;
 • Az iskolatej és iskolagyümölcs programban részvettünk: Iskolagyümölcsöt tanévünkben Balaton-Ker-Tész Szövetkezet szállította. A törvényi lehetőségeknek megfelelően 109 főre 1-6 évfolyamra igényeltünk, heti 4 napra. Az iskolatej idén 80 főre igényeltük. Heti 4 alkalmas szállítás volt. (Kakaó, joghurt, tej, kakaó)
 • A fenntarhatósággal kapcsolatos beszámoló elsősorban a félévi és év végi értekezleten írásos formában a munkaközösségi és a tagintézményi formában is megvalósul, de a többi értekezleten is szóban a teljesült programok értékelésével. Az ökobeszámoló minden évben felkerül a honlapunkra is.
 • Folyamatosan frissítettük öko linket a honlapunkon és öko faliújság működtetése.
 • Az intézményi minőségfej lesztési felmérésekben (tanulói, szülői, alkalmazotti kör) megjelentek a környezettudatossággal kapcsolatos kérdések.
 • Minden osztálytermünkben legalább egy-két cserepes virágot elhelyezünk.
 • Mediációs konfliktuskezelési technikákat alkalmazunk, ahol a mediátor a pedagógus.
 • Úrhida Hírekben évente négyszer és honlapunkon folyamatosan megjennek az iskolai öko események, alkalmanként a Fejér Megyei Hírlapban is közölnek le iskolánkról cikkeket.
 • Iskolaorvosi szűrővizsgálatok az egészségügyi jogszabályok szerint minden páros évfolyamon, védőnői ellenőrzése minden osztályban megtörtént.
 • A gazdálkodó és civil szervezetekkel a kapcsolattartás elsősorban a tagintézményvezető, de az egyes rendezvényekhez kapcsolódóan a rendezvényszervező illetve nem helyi rendezvényen részt vevő feladata.
 • Csapok és WC tartályok működését rendszeresen ellenőriztük, így a csepegéseket gyorsan meg tudtuk szűntetni.
 • A tanulókat rendszeresen bevontuk az osztályok és folyosó dekorációjába.
 • Intézményünk udvarában kerékpártároló van, valamint lehetőség van a szomszédos önkormányzati épület melletti fedett kerekpártároló használatára.
 • Iskolánk területén a jogszabályi előírásoknak megfelelően tilos a dohányzás, valamint a főállású dolgozóink nem dohányoznak.
 • Dolgozóink 40 %-a gyalog, kerékpárral és tömegközlekedéssel jár az intézményünkbe.
 • Tanulóink 70%-a az iskolába busszal, gyalog vagy kerékpárral közlekedett.
 • Tanfelügyeleti, minőségbiztosítási kérdőívünkbe a környezettudatosággal kapcsolatos kérdéseket felvettük.
 • Az udvaron és a pályán a fű folyamatos vágása és a fák metszése megvalósult. Felelős: Jánosi Ákos karbantartó.
 • Az elemek helyett többségében tölthető tartós elemet használunk.
 • Rendezvényeinken az eldobható eszközöket igyekszünk mellőzni, tartós használatú poharakat, evőeszközöket, tányérokat vásároltunk a Menő Menza pályázat keretében.
 • Soós Tamás pedagógusunk kulturális, ifjúsági, sport és civil kapcsolatok bizottságának a vezetője képviselőként önkormányzatunknál, így a helyi környezetvédelmi program kialakításában aktívan részt vesz, alkalmanként bevonva iskolánkat.
 • A környéken lévő többféle gazdálkodó szervezettel is együttműködünk a pályaválasztás elősegítése miatt, elsősorban üzemlátogatásokkal.
 • Úrhidai Tündérker Óvodával és székhelyintézményünkkel együttműködés a környezetvédelem, fenntarthatóság témakörben is.

Idén megvalósult öko projektnapok, hetek, rendezvények, amik többségében tagiskolánk épületében, udvarán valósultak meg:

 • Határtalanul pályázat keretében a 7. osztályosok erdélyi kirándulása;
 •  „Te-Szedd a Tiszta Magyarországért” akcióhoz csatlakozás;
 • tantervbe beépített projektnapok a szülők bevonásával: akadályverseny Pentelei Parkerdőben,
 • kirándulások, terepgyakorlatok a természetvédelem hónapjában a Csetébe, év végén tantervbe épített egész napos a tágabb környezet megismerése;
 • Halloween party tökkiállítással és faragással;
 • projektnap: egészség nap interaktív külsős és szülői előadásokkal projekt hét a Happy-hét (adaptált országos programunk) főszervezésemben, kezdeményezésemre;
 • projekt hónap: egészség témakörben szülők bevonásával, természetvédelem;
 • Sportrendezvények Fut a falu program, tantervbe épített témanap a sportnap
 • Megemlékezés a Magyar Parasport Napról;
 • projekt hetünk hagyományainkhoz híven a Happy-hét volt, ahol a víz jelentőségére hívtuk fel tanulónk figyelmét;
 • projekt hónapunk tanév végén a sport volt házi sportvetélkedőkkel;
 • híres sportolót hívtunk a Menő Menza pályázat keretében;
 •  gyermeknap: családi program a civil szervezetekkel együttműködve, Menő menza ponttal az önkormányzatunk sportpályáján;
 • tanulmányi kirándulás tanév végén
 • papír, PET palack, kupakgyűjtés évente kétszer;
 • elektronikai hulladékgyűjtés,
 • részt vettünk a fenntarthatóság-környezettudatosság témahéten (vitaminok témakört dolgoztuk fel felsőben, alsóban pedig a vizet) és a pénzügyi tudatosság, gazdálkodás heten, valamint a digitális témahéten az ajánlott, kiadott tananyagok felhasználva.
 • Nyílt nap a szülőknek;
 • Nyári napközis tábor kapcsolódva a környezetvédelemhez, iskolai és iskolán kívüli helyszíneken a programtól függően;
 • Taneszközlistákat adtunk ki évfolyamonként tanév végén papír alapon és elektronikusan.
Tanév rendjének megvalósult öko és a falu szintű közösségfejlesztési programjai 2017/2018
Program Felelős Időpont
Határtalanul kirándulás Romániába 7-8. osztály Szabó Gyöngyi, kísérő Bán-Németh Ildikó szeptember 11-15.
„Te-Szedd a Tiszta Magyarországért” akció Liedermajer Heléna szeptember 15.
Akadályverseny Molnárné P.Laura.L., Takács Mónika, Harmath Rita Natália szeptember 22. 29. (péntek)
Futóverseny Soós Tamás szeptember 25. (hétfő)
Elektronikai hulladékgyűjtés Liedermajer Heléna október 3-4.
Idősek napja falu rendezvény Szalainé Cseh Katalin október 6.(péntek)
Erdei iskola Bodajk Bán Balázs, Takács Mónika október 11-13 (szerda-péntek)
Megemlékezés a Köztársaság kikiáltásáról falu rendezvény  Bognár Andrea október 20. (péntek) 11 óra
Diákközgyűlés ökomunkaterv véleményezése Bán Balázs október 20.(péntek)
Halloveen party Bán Balázs október 27. (péntek)
Papírgyűjtés Bán Balázs november 7-9.
Adventi műsor a falu rendezvényen Bán-Németh Ildikó, Karácsony Zsuzsanna december 15 . (péntek)
Karácsonyi ünnepség a falu rendezvényen Bán-Németh Ildikó, Karácsony Zsuzsanna december 20.
Nyílt nap (alsóban 2 óra, felsőben 3 óra) Liedermajer Heléna február 21. (szerda)
Magyar Parasport Napról megemlékezés Soós Tamás február 22.
Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete Szabó Gyöngyi március 5-9.
Március 15-ei ünnepség falu szinten is Szalainé Cseh Katalin, Bognár Andrea március 14. (szerda)
Egészségnap Lencsésné Cseh Katalin, Bán-Németh Ildikó, Szalainé Cseh Katalin március 27 28. (kedd)
Happy-hét Liedermajer Heléna március 19-23.
Előadás az egészségről Lippai Kitti március 27.
Fordított nap Liedermajer Heléna április 4.
Fenntarthatóság-környezettudatosság témahetén papírgyűjtés Bán Balázs április 23-25.
Utazó Planetárium a fenntarthatóság témahét keretében Bán Balázs április 25.
Madarak fák napja Liedermajer Heléna május 10. (csütörtök)
Házi sakkverseny Soós Tamás május 2.
Házi kosárlabda bajnokság Soós Tamás május 14.
Katona Ferenc öttusa világbajonok előadása az egészséges étkezésről a versenysportról Soós Tamás május 28.
Gyereknap, DÖK nap Szabó Gyöngyi június 2. (szombat)
Sportnap (Kihívás napja) Soós Tamás, Harmath Rita Natália június 4-8. (péntek)
Tanulói kirándulás felsőben Soós Tamás, Kránitz, Bán Balázs, alsóban Dobainé, Dudás-Bankó Judit június 12-13. (kedd-szerda)
Tanítás nélküli munkanap pályaorientáció Szabó Gyöngyi június 14 (csütörtök) pályaorientáció áthelyezve június 3. és 12.
Ballagás és tanévzáró ünnepség Bán Balázs, Bognár Andrea június 16. (szombat)
 
Program Felelős
Fogászat: évente egyszer Liedermajer Heléna
Papírgyűjtés ősszel és tavasszal is. Bán Balázs, Kránitz
  Eseménynaptár Folyosódekorálás felelőse Paraván felelőse
  Felelőse témája
szeptember     Dobainé Pataki Adrienn, Bán-Németh Ildikó és a rajzot tanító pedagódusok  
október Bán Balázs természet
március Lencsésné Cseh Katalin, Szalainé Cseh Katalin, Bán-Németh Ildikó egészség
május Soós Tamás, Harmath Rita Natália, Dr. Mayer Andrásné Kránitz Lorand sport

Az osztályfőnökök a közösségfejlesztést hatékonyan teljesítették.

A tervezett, többségében hagyományos programokkal és a tanórákon gyakran alkalmazott csoport és páros munkával valósítottuk meg a tanulók közötti együttműködést, a közösségfejlesztést.

A diákönkormányzat segítségével hatékonyan részt vesznek iskolánk életében, kérjük véleményüket pl: szabályzatok, munkatervek elfogadásakor, fegyelmi eljárás előtt, országos diákparlamentben részvétel, zöld DÖK tagok választása és a rendezvények szervezésébe is bevonjuk (gyermeknap). A diákközgyűlést évente megtartjuk, és a diákönkormányzati ülések is rendszeresek, bevonjuk őket tanulóink tájékoztatásába és véleményük kérésére, amiben szívesen részt vesznek.

Az erkölcsi és a közösségi nevelés hatékonyságát alátámasztják a kedvező neveltségi mutatók és tanulóink összességében jó magatartása:

  fegyelmező intézkedések jutalmazások
  szak-tanári osztály-főnöki igazgatói nevelő-testületi szak-tanári osztály-főnöki igazgatói nevelő-testületi
2017/18 6+28 16+6+2 2 0 25 112 25 12
  60 174
2016/17
1. osztály 0 0 0 0 11 1 0 1
2. osztály 1 1 0 0 0 23 4 2
3. osztály 0 0 0 0 0 15 0 2
4. osztály 16 13 9 3 0 4 3 0
5. osztály 13 6 0 0 1 16 2 1
6. osztály 16 4 3 0 0 9 0 2
7. osztály 16 16 5 0 1 5 1 0
8. osztály 25 4 2 0 1 8 1 0
Összesen 87 44 19 3 14 81 11 8
Összesítés 153 114

Tanévünkben nem volt fegyelmi tárgyalás.

 Az iskola és a falu kulturális rendezvényein tanulóink aktívan, szívesen részt vesznek, szerepelnek, ahol a nemzeti nevelés is megvalósul a tanórákon kívül. A diákjaink munkára nevelése megvalósul, a hetesi, energiaőrjárati feladatokkal. A hetesi feladatokat ellátásánál sajnos vannak hiányosságok, az energiaőrjáratot általában lelkesen végzik. A terem rendjének fenntartása is a tanulók feladata. A tantermek rendjének javítása miatt felsőben a komplex magatartás és tisztasági versenyt vezettük be. Erre a jövőben is különös figyelmet kell fordítani a pedagógusoknak is.

Tanévben megvalósult programok részletes leírása:

Boldogságprogram: „Boldog Iskola” címre megnyertük a pályázat meghosszabbítását.

Osztályonként és havonta egy-egy foglalkozást tartunk az előírt témakörben, elsősorban alsóban a napközi keretében és az 5. osztályban.

– Éves tematika:

 1. Boldogságfokozó hála
 2. Optimizmus gyakorlása
 3. Kapcsolatok ápolása
 4. Boldogító jócselekedetek
 5. Célok kitűzése és elérése
 6. Megküzdési stratégiák
 7. Apró örömök élvezete
 8. Megbocsátás
 9. Testmozgás
 10. Fenntartható boldogság

A következő tanévben a második osztályban tervezzük a boldogság órákat. A pályázatot az idei boldogságóráról készített fényképekkel tudunk pályázni.

Szeptember 11-15-ig 7. és 8. osztályos diákjaink a Határtalanul tanulmányi kiránduláson vehettek részt az erdélyi Bánságban (Temesvár, Arad, Resicabánya, Buziásfürdő és környéke). Kísérő és szervező tanárok voltak Szabó Gyöngyi és Bán-Németh Ildikó. Szeptember 15-én csatlakoztunk a „Te-Szedd a Tiszta Magyarországért” akcióhoz, amelynek keretében tanulóink az iskola területét és környezetét tisztították meg a szeméttől. Szerencsére elmondható, hogy viszonylag kevés hulladékot kellett felszednünk, de így is összegyűlt kb. 3 zsáknyi szemét.

Szeptember 25-én rendeztük Soós Tamás testnevelő tanárunk szervezésében a hagyományos Fut a falu rendezvényünket. Első helyezést ért el: Bedő Sára, Szecső Roland, Ozsváth Réka, Grabecz Tibor, Grabecz Hanna, Papp Milán, Barabás Miriam és Czimmermann Péter.

Szeptember 29-én rendeztük meg a hagyományos akadályversenyünk a Pentelei Parkerdőben, ahol az állomásokon játékos és ügyességi feladatokat kellett elvégezniük a vegyes csapatoknak. Szeptember, október a természet hónapja, programjait Bán Balázs tanár úr szervezte. Ennek keretében az akadályversenyünk után őszi terméseket gyűjthettek gyermekeink a Csete-séta során. Október 3-4-én elektronikai hulladékgyűjtést szerveztünk. Október 6-án, a falu által szervezett idősek napján műsort adtak elő tanulóink Szalainé Cseh Katalin tanítónk szervezésében.

Az október elejére tervezett erdei táborba sajnos nem volt elegendő jelentkező, így érdeklődés hiányában elmaradt. Október 20-án települési szinten tartottunk színvonalas ünnepséget a köztársaság kikiáltása alkalmából, Bognár Andrea tanárnő szervezésében. Ezt követően szerveztük meg éves diákközgyűlésünket. Október 27-én, pénteken az őszi szünet előtt rendeztük meg a hagyománnyá vált halloween jelmezes partyt tökfaragó versennyel és kiállítással egybekötve. Sok gyermek öltözött be félelmetes jelmezbe. A jelmezes vetélkedőn első helyezést szerzett Wlaszczyk Hunor, második Ozsváth Levente, harmadik Kovács Regina, Kovács Violetta és Bálványos Fanni lett. November 7-9-re szervezte Bán tanár úr a papír- és PET palack gyűjtést. 5 tonna papírt sikerült iskolai szinten tanulóinknak gyűjteni. A legtöbb papírt a harmadik és a hatodik osztály gyűjtötte, de a többi osztályt is dicséret illeti. Hagyományainkhoz híven az osztálypénzbe került visszaosztásra a gyűjtött papír értéke.

November hónap programjait Szabó Gyöngyi tanárnő szervezte. 8-án ppt bemutatót tartott az érdeklődőknek a Határtalanul erdélyi kirándulásról.

Az adventi készülődés jegyében tartottuk falu szintű gyertyagyújtó műsorunkat december 15-én. December 20-án (pénteken) 17 órakor falukarácsonyon tanulóink is fellépnek Bán-Németh Ildikó és Karácsony Zsuzsanna tanítónőink szervezésében.

Januártól dietetikust alkalmazunk a Menő menza pályázat keretében, aki felmérte a tanulók táplálkozási szokásait a központilag kiadott kérdőívek segítségével. A kérdőívek eredményeit kiértékelte a szülőknek írásban. Ezt követően az egészséges táplálkozás alapjairól osztályonként tartott foglalkozást. Márciustól a személyes dietetikai tanácsadások is elkezdődtek, csütörtökönként 13-17 óráig, előzetes bejelentkezés alapján.

A Menő Menza pályázat keretében a második félévben a főzőszakkörünket megreformáltuk, egyrészt díjmentessé tettük, másrészt tanulóink egészséges ételeket készítettek. A pályázat keretében a sokféle konyhai és irodai alapanyagokon és eszközökön kívül 15 db laptop, 3 fehér   tábla és 2 interaktív eszköz, 2 projektror és egy mobil hangosító rendszer került beszerzésre.

Február 16-án és 19-én az iskolarendőrünk tartott KRESZ vagy bűnmegelőzés témában előadásokat minden osztályunknak.

Február 21-én délelőtt tartottuk hagyományos nyílt napunkat, ahol minden osztály munkájába bepillantást nyerhettek a szülők. 

Február 22-én mi is megemlékeztünk a Magyar Parasport Napjáról. Soós Tamás testnevelő tanárunk szervezésében a testnevelés órákon kipróbálhattak egy-egy parasportágat, mint a csörgőlabda, floorball és vakfutás segítővel.

Március hónapja programját Bán-Németh Ildikó, Lencsésné Cseh Katalin, Szalainé Cseh Katalin szervezi. A Menő menza pályázatunk keretében tervezetten megreformáltuk a főzőszakkörünket, egészséges ételeket készíthetett minden érdeklődő tanulónk pályázatunknak köszönhetően térítésmentesen.

Tagintézményünk idén is csatlakozott a Pénz7, azaz a pénzügyi tudatosság hete országos programhoz, aminek keretében március 5-9-ig a felsős tanulóink ismereteit a családi költségvetés, hitelek, adósságkezelés témában bővítettük.

Március 9-én a 4. osztályosok csapata a víz és a mező életközössége témakörben a Bory Jenő Általános Iskolában vett részt versenyen, akik 3. helyezést értek el. Csapattagok voltak: Bán Hanna, Czupi Anna, Ozsváth Réka.

Úrhidán a március 15-i megemlékezést a hagyományainkhoz hűen projektnappal indítjuk. Ennek keretében az alsó és a felső tagozatban is négy állomás feladatait oldhatták meg a diákok vegyes csapatokban. Az alsósok az egyes állomásokon a forradalom helyszíneit idézték fel játékos formában, a felsősök pedig nemzeti színű díszeket és plakátot készítettek, forradalmi verset írtak és TÖRI-totót töltöttek ki. A projektnap zárásaként közösen a Nemzeti dalt, a felsősök az általuk megírt verseiket szavalták és az elkészült plakátokat bemutatták. Ezt követően az alsósok által elkészített nemzeti színű gyümölcssalátával és zöldséges szendvicsekkel kínáltunk minden diákunkat a Menő menza pályázatunk támogatásával. Március 14-én 11 órától a falu ünnepélyen Bognár Andrea tanárnő szervezésében színvonalas verses-zenés műsorral emlékeztek meg diákjaink a forradalom és szabadságharc eseményeiről.

A hónap folyamán pár alkalommal reggelente relaxációt tart Lencsésné Cseh Katalin. Tanulóink fogadalmat tehetnek, hogy a hónap folyamán egészségesebben táplálkoznak, a kiírt szempontoknak megfelelően. Plakátkészítő versenyt hirdettünk a hónapban, a nyertes alkotásokkal tervezzük az ebédlő dekorációját.

Nagy örömünkre a második félévben márciustól újra indult a fenntartónk támogatásával a lovasoktatás a pedagógiai programunknak megfelelően a 3. és a 6. osztályunkban.

Az iskolánk hagyományai közé tartozik az évente megrendezésre kerülő egészségnap, amit idén március 28-án rendeztünk meg az elnyert Menő Menza pályázat keretein belül. Az egészségnap tervezésekor sok mindenre gondoltunk: hasznos, tanulságos, ismeretterjesztő, szórakoztató és jó hangulatú programokat szerettünk volna nyújtani a gyerekek számára. Szerveztünk higiéniával, egészséggel kapcsolatos előadást az ÁNTSZ és a szülők segítségével (fogápolási technikák, higiéniai ismeretek, helyes kézmosás), egészségvetélkedő játékos, mozgásos feladatokkal, és természetesen jelen volt az egészséges étkezés is. A vetélkedő sokrétű volt: képkirakó, szókereső, memória, activity, ételfelismerés, közmondások kirakása, totó kitöltése, villámkérdések többféle témakörben. Az egészséges ételkóstoltatás sem maradhatott el, amit a pályázat és a szülők segítségével nemcsak egészségnapon, de a következő hónapokban is több alakalommal megszerveztünk a gyerekek nagy örömére.

Idén újra bekapcsolódtunk a Happy-hét programjaiba 2018. március 19-23. között. A vízfogyasztást népszerűsítő program keretében tartottunk tanórákat a víz jelentőségéről mindennapjainkban és vízpróba sportversenyt szerveztünk. Március 27-én egészséggel kapcsolatos előadást tartott Lippai Kitti.

Április:

Április 25-én utazó planetárium érkezett iskolánkba a gyerekek nagy örömére a fenntarthatóság témahét keretében. Élvezetes előadásokat láthattak az osztályok az égitestekről, új felfedezésekről, kutatásokról.

Ebben a hónapban került sor a fordított napra április 4-én, és az iskolafogászat meglátogatására is.

Április 23-25 között gyűjtöttünk papírhulladékot és PET palackot, melynek összmennyisége 4,5 tonna volt. A legtöbb papírt a 3. és 7. osztály hozta. A befolyt összeget az osztályok arányosan megkapták az osztálykasszákba.

Május a sport hónapja volt Soós Tamás testnevelő tanár szervezésében. Többféle sportágban versenyezhettek egymással az érdeklődő tanulóink többségében házi versenyeinken: május 2-án sakkversenyen vetélkedhettek az érdeklődők, május 7-én kosárlabda bajnokságot, 14-én futball bajnokságot rendezett Tamás bácsi. Május 28-án iskolánk meghívásának tett eleget a kétszeres öttusa világbajnok Katona Ferenc. A Menő Menzák pályázati program keretében megtartott beszélgetés témája az egészséges táplálkozás és a sportolás kapcsolata volt. Iskolánk tanulói érdeklődve hallgatták Feri bácsi szavait a versenyzésről, az edzői munkájáról és sporthoz megfelelő egészséges ételek beviteléről. Az előadás alatt folyamatosan érkeztek kérdések vendégünkhöz, aki mind végig alapos és kimerítő válaszokat nyújtott tanulóinknak. A beszélgetés alatt diákjaink gyümölcs shaket kóstolhattak.

Június 2-án pályaválasztással összekötött gyereknapot tartottunk. A program az iskola, az önkormányzat és az óvoda együttműködésében valósult meg. Közreműködő partnerünk volt a honvédség toborzó irodája, akik fegyverbemutatóval és a katonai élet mindennapjainak bemutatásával színesítették a programot. Pintér Enikő a műkörmös foglalkozás eszközeivel ismertette meg a gyerekeket. A „Menő Menzák” pályázat keretében egészséges frissítőket, lekvárt és desszertet kóstolhattak, amelyeket Lencsésné Cseh Katalin és Dr. Mayer Andrásné Szilvi néni készített. Fűszer és gyógynövényeket ismerhettek fel Kissné Körmendi Elvira segítségével. Soós Tamás kollégánk falusi olimpiát szervezett ügyességi feladatokkal, aminek nagy sikere volt a lisztfújással, a focitornával és más programokkal együtt. A játékok lebonyolításában, a programok közzétételében és az előkészületekben a diákönkormányzat segítségével tanulóink nagy létszámban vettek részt, amit ezúton is köszönünk.

Június 5-én szerveztük sportnapunkat, ahol a szokásos közös gimnasztika után következtek a csapatversenyek, sorversenyek és az egyéni versenyszámok, mint a célba dobás, rúgás, ugrálókötelezés, távolugrás, medicinlabda hajítás, kislabda dobás, hullahoppozás és zsákban futás, kötélhúzás, labdarúgás. A tízórait követően csapatversenyekben, futballban, kidobóban és kötélhúzásban mérhették össze ügyességüket, erejüket tanulóink. A legjobb eredményt elért diákjaink érmeket és vándorkupát vehettek át. Idén a vándorkupát Ozsváth Réka és Knauer Csenge vihette haza.

Az idei sporthónapban is meghirdettük rajzpályázatunkat, aminek fő témája a sport és az egészséges táplálkozás volt.

Az alsós kirándulásra június 12-én került sor, amikor a Fővárosi Állat- és Növénykertet látogattuk meg, ahol a fóka-előadást is megtekinthettük. A napot egy fagyizással zártuk.

Június 13-án a felsős osztályokkal a Sáregres-Rétimajor horgásztavakhoz, és az ozorai Pipó várkastályba látogattunk.

Az idei tanév során is megtartotta iskolánk a tanévzárást követő 2 hétben a napközis tábort. Első héten a napközis Erzsébet-tábort szerveztük meg pályázati támogatással, változatos programokkal, kézműveskedéssel, rendőrségi bemutatóval, elsősegélynyújtással és a horgászattal ismerkedhettek diákjaink. A következő héten pedig hagyományos napközis tábort hirdettünk. A két héten, két nap Budapestre (Csodák Palotájába, Tropicariumba és az Eleven Parkba), két nap Székesfehérvárra, egyszer pedig Nádasdladányba kirándultak kerékpárral gyermekeink.

Ökomunkacsoport tagjai:

 • Liedermajer Heléna – tagintézmény-vezető
 • Bán Balázs – felsős és napközis munkaközösség képviselője
 • Szalainé Cseh Katalin– alsós munkaközösség képviselője
 • Gál Károlyné – takarítónő

Egyéb programot érintő megbízatások:

Tisztasági, magatartás verseny: Szabó Gyöngyi

Boldogság Program koordináció: napközis munkaközösség vezető

Teljes Körű Iskolai Egészségfejlesztés: Soós Tamás

DÖK segítő: Bán Balázs

Folyosó dekorációfelelős: Dobainé Pataki Adrienn

Gyermekvédelmi felelős: Liedermajer Heléna és az osztályfőnökök