Hétvégi házi feladatok…

A

Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek:

  • A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása.
    • A tanulók a tanítási szünetek idejére és hétvégére –a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) szóbeli és írásbeli feladatokat kaphatnak. A házi feladatok mennyisége tehát nem lehet arányban a szünetek hosszával!
    • A tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy osztállyal legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni.

.

Iskolai dolgozatok szabályai:

A témazáró dolgozatok írását a szaktanár köteles minimum az előző órán bejelenteni. Egy napon kettőnél több témazáró egy osztályban nem iratható. Az írásbeli számonkéréseket a szaktanár 2 héten belül köteles értékelni, az érdemjegyeket ismertetni, a javított munkát a tanuló megtekintheti.