Lemorzsolódás csökkentése

Iktatószám: KIR/2543-2/2022
OM azonosító: 200523
Intézmény: Batthyány Lajos Általános Iskola
Fenntartó: Székesfehérvári Tankerületi Központ

Tisztelt Igazgató Asszony / Igazgató Úr!
Tisztelt Intézményfenntartó!


Tájékoztatjuk, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján meghatározott, az iskolai lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszerbe történő adatgyűjtés a 2021/2022. tanév II. félévére nézve 2022 júliusában lezárult.

Az Önök intézménye, feladatellátási helyei, illetve az Oktatási Hivatal illetékes pedagógiai oktatási központja által az informatikai rendszerbe rögzített adatok alapján – figyelemmel a Korm. rendelet 26/A. § (3) bekezdésében foglaltakra – a 2021/2022. tanév II. féléve vonatkozásában az alábbiakról tájékoztatjuk.

004 – Batthyány Lajos Általános Iskola Géza Fejedelem Tagiskolája (8142 Úrhida, Kossuth Lajos utca 64.)

A köznevelési statisztika alapján a 2021/2022. tanév nappalis tanulói létszáma (5-12. évfolyamokon): 60 fő
A 2021/2022. tanév II. félévében lemorzsolódásban veszélyeztett tanulók létszáma: 0 fő (a tanulók 0,0 %-a)
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye nem éri el alapfokú nevelés-oktatásban a közepes (3), középfokú nevelés-oktatásban a 2,5 szintet: 0 fő (a tanulók 0,0 %-a)
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy félév alatt vagy a megelőző tanévhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat: 0 fő (a tanulók 0,0 %-a)

 Batthyány Lajos Általános Iskola Géza Fejedelem Tagiskolájában nincs lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló. A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ által szervezett, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkentését segítő szakmai programokon a feladatellátási helyek pedagógusai alkalmanként részt vesznek. Külső beavatkozásra nincs szükség.

Budapest, 2022. augusztus 24.

Tisztelettel:
Urbán Ferenc Ábel
főosztályvezető
Oktatási Hivatal
Köznevelési Nyilvántartási Főosztály

________________________________________________________________________________

 

Iktatószám: KIR/2543-1/2022
OM azonosító: 200523
Intézmény: Batthyány Lajos Általános Iskola
Fenntartó: Székesfehérvári Tankerületi Központ

Tisztelt Igazgató Asszony / Igazgató Úr!
Tisztelt Intézményfenntartó!


Tájékoztatjuk, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján meghatározott, az iskolai lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszerbe történő adatgyűjtés a 2021/2022. tanév I. félévére nézve 2022 februárjában lezárult.

Az Önök intézménye, feladatellátási helyei, illetve az Oktatási Hivatal illetékes pedagógiai oktatási központja által az informatikai rendszerbe rögzített adatok alapján – figyelemmel a Korm. rendelet 26/A. § (3) bekezdésében foglaltakra – a 2021/2022. tanév I. féléve vonatkozásában az alábbiakról tájékoztatjuk.

004 – Batthyány Lajos Általános Iskola Géza Fejedelem Tagiskolája (8142 Úrhida, Kossuth Lajos utca 64.)

A köznevelési statisztika alapján a 2021/2022. tanév nappalis tanulói létszáma (5-12. évfolyamokon): 60 fő
A 2021/2022. tanév I. félévében lemorzsolódásban veszélyeztetett tanulók létszáma: 0 fő (a tanulók 0,0 %-a)
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye nem éri el alapfokú nevelés-oktatásban a közepes (3), középfokú nevelés-oktatásban a 2,5 szintet: 0 fő (a tanulók 0,0 %-a)
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy félév alatt vagy a megelőző tanévhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat: 0 fő (a tanulók 0,0 %-a)

 Batthyány Lajos Általános Iskola Géza Fejedelem Tagiskolájában az előző félévekhez hasonlóan 0.,0 % a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya. Külső beavatkozásra nincs szükség.

Budapest, 2022. április 27.

Tisztelettel:
Urbán Ferenc Ábel
főosztályvezető
Oktatási Hivatal
Köznevelési Nyilvántartási Főosztály

 

 

Az illetékes Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ értékelése a 2020/2021. tanév II. félévére vonatkozóan:

A rögzített adatok alapján külső beavatkozásra nincs szükség.