Éves rendezvény naptár 2021/2022

Program Időpont Megjegyzés
Tanévnyitó ünnepség szeptember 1. (szerda) műsort ad 1.osztály
Első tanítási nap szeptember 1. (szerda)  
Katasztrófa riadó szeptember 2.  
Első szülői értekezlet, nevelési értekezlet szeptember 8 (szerda) 16 óra Meeten/

emailen/

személyesen

Akadályverseny Magyar Diáksport Napja szeptember 24 (péntek)  
Erdei iskola Gánt szeptember 29-október 1. 8.osztály
Természettudományos élménypedagógiai órák, programkínálatélményközpontok látogatása szeptembertől előre egyeztetett időpontokban EFOP- 3.3.6-17 pályázatban közreműködés
Pályaválasztást megalapozó kompetenciák felmérése szeptember 20-október 11. 8. osztály
Fogadóóra, nevelési értekezlet október 6. (szerda) délután online
Megemlékezés az Aradi vértanúkról október 6. (szerda) osztálykeretben
Első osztályosok DIFER mérése szükségesség jelzés október 15. (péntek) 1. osztály
Foglalkozás a leendő elsősöknek október, november, december, március szülői értekezlet  
Megemlékezés a Köztársaság kikiáltásáról október 22. (péntek) 11 óra falu szintű
Őszi pedagógiai napok október 11-21.  
Diákközgyűlés diákképviselőkkel október 22. ünnepség után  
8. osztályosok szóbeli tájékoztatja felvételi eljárás rendjéről október 22-ig (csütörtök) 8. osztály
Márton napi/Szüreti dáridó szeptember -november osztály szintű
Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (péntek)  
Őszi szünet október 25- 29.  
Őszi szünet utáni első tanítási nap november 2. (kedd)  
Magyar nyelv napja – versmondó verseny november 15. (13.) (hétfő)  
Fogadóóra, nevelési értekezlet november 17. (szerda) online
Egészségnap november 23. (kedd)
Szülői értekezlet a 8. osztályosnál a felvételi eljárás rendjéről november 26-ig. dec.3-ig a felvételi jelentkezési lapok leadása
Mikulás ünnepség december 6.(hétfő) 11 óra  
Tanítás nélküli munkanap december 11. (szombat) pihenőnap december 24.
Adventi vásár december 13-20.  
Adventi műsor december 10. falu szintű
Karácsonyi ünnepség december 17. (péntek) 17 óra falu szintű
Téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 20. (hétfő)  
Tanítás nélküli munkanap december 21. (kedd)  
Téli szünet december 22- 31.  
Téli szünet utáni első tanítási nap január 3. (hétfő)  
Fittségi NETFIT vizsgálat június 15-ig 5-8. évfolyamok
Felvételi vizsga január 22. (szombat) 10 óra  
Kultúra napja január 24 (22). (hétfő)  
I. félév vége január 21. (péntek)  
Osztályozó értekezlet január 24. (hétfő)  
Óvodások meglátogatják az 1. osztályt január vége  
Félévi értesítők kiosztása január 27. (csütörtök)  
Félévi és szülői értekezlet február 2. (szerda)  
Farsangi bál gyerekeknek február 11. (péntek)  
Tanulói jelentkezési lapok továbbítása február 17. (18)  
Nyílt nap (alsóban 2 óra, felsőben 3 óra) február 17.(csütörtök)  
Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól megemlékezés február 25. (csütörtök) osztálykeretben 7-8. osztály
Pénz7 témahét március 7-11. osztályfőnöki órák keretében
Nevelési értekezlet, fogadóóra március 2. (szerda)  
Március 15-ei ünnepség, projektnap március 11. (péntek) 11 órától projektnappal majd falu szintű ünnepséggel
Tanítás nélküli munkanap március 26.  
Happy-hét  
Digitális témahét április 4-8.  
Költészet napja április 11. (hétfő)  
Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap, Mit tudunk mi április 13. (szerda)  
Tavaszi szünet április 14-19.  
Tavaszi szünet utáni első tanítási nap április 20 (szerda)  
Beiratkozás április 21-22.  
Mit tudunk mi április 13.  
Holokauszt áldozatairól megemlékezés április 13. (szerda) ápr. 16. 8. osztályban osztálykeretben
Fenntarthatóság témahét

papírgyűjtés

április 25-29.  
Nevelési értekezlet, fogadóóra április 6. (szerda)  
Madarak fák napja május 10. (kedd)  
Írásbeli idegen nyelvi mérés május 4-17. 8. osztály

18-31. 6. osztály

 
Kompetenciamérés május 4-17. 8. osztály

18-31. 6. osztály

 
NETFIT eredmények feltöltése június 15.  
Sportnap június 8.  
Gyereknap, DÖK nap június 4.
Nemzeti Összetartozás Napjáról megemlékezés június 3. (csütörtök) 8. osztályban osztálykeretben
Határtalanul pályázat Dr. Mayer Andrásné, Szabó Gyöngyi 7.osztály
Osztályozó értekezlet június 7. (kedd)  
Tanulói kirándulás június 9-10.  
Pályaorientációs nap, tanítás nélküli munkanap június 13. (hétfő)  
Tanítás nélküli munkanap június 14-15.(kedd, szerda)  
Ballagás és tanévzáró ünnepség június 18. (szombat) 9 óra  
Tanévzáró értekezlet június 16. (csütörtök) kompetencia, idegen nyelvi mérés, lemorzsolódásra veszélyeztetett támogtás, NETFIT elemzése, értékelése

 

Leave a Comment