Tanórán kívüli fogl.

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

2022 / 2023. tanév

Szakkör megnevezése

• ügyes kezek, kreatív szakkör

• furulya 2 csoportban

• internet 

• főzési alapismeretek 2 csoportban

• rajz szakkör

• angol 2 csoportban

Középiskolai előkészítő foglalkozások matemetikából és magyarból :

• 8. évfolyamon I. félévben

• 7. évfolyamon II. félévben

Napközi: minden évfolyamon, osztályban

Tanulószoba: felsőben 3 csoportban

Szaktárgyi felzárkóztatások, korrepetálások:

• 1. osztály: felzárkóztatás 2 óra

• 2. osztály: magyar korrepetálás 1 óra, matematika korrepetálás 1 óra

• 3. osztály: magyar korrepetálás 1 óra, matematika korrepetálás 1 óra

• 4. osztály: magyar korrepetálás 1 óra, matematika korrepetálás 1 óra

• 5-8. évfolyamon magyar korrepetálás 

• 5. osztály matematika korrepetálás 

• 6-7. osztály matematika korrepetálás

Fejlesztő foglalkozás 8 csoportban heti 10 órában.

Logopédiai foglalkozás heti 2 alkalommal 3 óra.

Gyógypedagógiai foglalkozás heti 5 óra.