Alapítvány

2018. december 11.

Ezúton is szeretnénk megköszönni az alapítványunk javára felajánlott adó 1 %-ot, amelyből 424.118,- forintot írtak jóvá a számlánkon. 

A felajánlott összeget a gyerekek kirándulására, jutalmazására fordítjuk.

Lencsésné Cseh Katalin

alapítvány elnöke

Előző bejegyzés:

Tárgy: Beszámoló az alapítvány 2015. évi tevékenységéről

Az alapítvány az alapító okiratban meghatározott céloknak megfelelően működött, 2015. évben a bevételek döntő többségét a  felajánlott személyi jövedelemadó 1 % -a tette ki, amely 356 717 Ft volt, a Selector Kft jóvoltából adomány címén 20 000 Ft kaptunk.

A kiadásaink nagy része az iskolában tanuló gyermekek év végi kirándulásának finanszírozása volt, amely 590 402 Ft , illetve a sport programokhoz különböző díjakat és érmeket vásároltunk.

2015. 12.31. pénzkészlet: 1 265 569 Ft.

Szűkös kereteinkhez mérten takarékosan ámde megfelelően gazdálkodtunk.

Úrhida, 2016.május 31.

 

                                                                                   Lencsésné Cseh Katalin

                                                                                       az alapítvány elnöke